Concrete voorbeelden uit de praktijk


Actueel & doorlopend

Werving & selectie exclusief gericht op secretarissen

Programmamanager en docent aan de Governance University

Begeleiding van kennisnetwerken van bestuurssecretarissen en van bestuurders (Nivé/VDHBZ)

Bestuurslid Stichting Administratiekantoor van een familiebedrijf in de logistiek

Bestuursadviseur van een familiebedrijf in de betonbouw

Uitvoerend jurist voor MKB-ondernemingen, eenmanszaken en particuliere investeerders

Afgerond

  • Juridisch advies bij de beëindiging van een joint-venture in vastgoedbeheer
  • Organisatieadvies aan een middelgrote woningcorporatie inzake de positionering van het bestuurssecretariaat in combinatie met juridische zaken en compliance
  • Juridische advisering van investeerders in een biochemische startup
  • Juridische advisering van investeerders in een sterk innoverende app startup
  • Juridische begeleiding en vertegenwoordiging van aandeelhouders in een gespannen aandeelhoudersrelatie in een  familiebedrijf
  • Begeleiding van een aandeelhouder bij het overbrengen van de onderneming in een nieuwe vennootschap met meer aandeelhouders dan voorheen en wijziging van de directiesamenstelling
  • Juridisch advies bij aanmerkelijke kapitaaldeelnemingen in bedrijven
  • Coaching van een directeur/aandeelhouder inzake zijn relatie tot de andere directieleden en aandeelhouders
  • Coaching van de secretaris van de vennootschap van een zeer grote, algemeen bekende maatschappelijke organisatie in Nederland